تابلو

تابلو اتاق

تابلو اتاق یکی از محصولات چاپ لیزر می باشد که برای شناسایی اتاق ها در مجموعه های بزرگ به کار می رود. این تابلو ها کمک می کنند تا افراد بتوانند به راحتی اتاق فرد مورد نظر را در یک مجموعه بزرگ پیدا کنند و از سردرگمی مراجعه کنندگان کاسته می شود

تابلو راهنمای طبقات

تابلوهای راهنمای طبقات می توانند به صورت جامع یک ساختمان را تشریح کنند. این تابلو ها به شدت در مجتمع های تجاری و اداری کاربردی هستند به طوری که هم اکنون در اکثر مجتمع های تجاری بزرگ شما شاهد تابلو راهنمای طبقات هستید و به راحتی می توانید فعالیت مورد نظرتان را در این مجتمع پیدا کنید

تابلو واحد

استفاده از تابلو های واحد برای راهنمایی مراحعین بسیار مهم می باشد. این تابلو ها می توانند رشته فعالیت و یا شماره واحد را بازگو کنند و مراجعه کننده به راحتی می تواند واحد مورد نظر خود را پیدا کند