جلد مدارک تبلیغاتی

جلد مدارک تبلیغاتی

جلد مدارک امروزه یکی از همراهان همیشگی افراد است. افراد برای همراه داشتن راحت مدارک خودرو و مدارک شخصی نیاز به جلد مدارک دارند. همین فرصت برای شما کافی است تا با چاپ جلد مدارک تبلیغاتی و هدیه دادن آن به مشتریان خود، برند خود را در معرض دید افراد قرار دهید. ویداک جلد مدارک را در مدل های متنوع در اختیار شما قرار می دهد

جاکارتی تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی مدلی کوچکتر از جلد مدارک تبلیغاتی می باشد که برای نگه داری کارت ها تعبیه شده است. استفاده از جاکارتی تبلیغاتی عمومیت دارد و شما می توانید این هدیه تبلیغاتی را به همه مشتریان خود ارائه دهید.