ساک دستی

ساک دستی پارچه ای

سام دستی بیلبورد تبلیغاتی متحرک شما در سطح شهر می باشد. شما با چاپ بر روی ساک دستی پارچه ای می توانید نام برند خود را به راحتی در سطح شهر پخش نمایید. ویداک انواع مختلفی از ساک دستی پارچه ای را با طرح های گوناگون در اختیار شما قرار می دهد

ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی مدلی لوکس تر نسبت به ساک دستی پارچه ای می باشد و زمانی که شما قصد دارید تبلیغات گسترده ای با ساک دستی انجام دهید، ساک دستی کاغذی می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.