تابلو نفیس

تابلو های نفیس جزو هدایای نفیس و ماندگاری می باشند که جهت ارائه به ارگان ها و سازمان ها نظیر بانک و غیره بسیار مناسب می باشد. این تابلو ها در انواع جنس های چوبی و به صورت معرق کاری شده قابل ارائه می باشند.از انواع این تابلو های نفیس می توان به تابلوی اشعار، آیات و احادیث اشاره نمود.آژانس تبلیغاتی ویداک آماده خدمات رسانی جهت ارائه انواع تابلو های نفیس در کرج  و سایر استان ها می باشد.