نمایشی

تبلیغات نمایشی دارای انواع مختلفی همچون بادکنک، بالن، عروسک رقصان، و تن پوش می باشد که به وسیله متحرک بودن این تبلیغات در سطح وسیع تری در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

آژانس تبلیغاتی ویداک آماده خدمات رسانی جهت ارائه  تبلیغات نمایشی در کرج  و سایر استان ها می باشد