چاپ پوستر

پوستر یکی از روش های تبلیغاتی برای نمایش خدمات و محصولات به کاربران می باشد که به کرات توسط مجموعه های مورد استفاده قرار می گیرد. ویداک ارائه دهنده انواع خدمات در زمینه طراحی و چاپ پوستر می باشد