چاپ فاکتور

چاپ فاکتور در کرج

چاپ فاکتور در کرج

چاپ فاکتور در کرج براساس نوع استفاده آن به فروشگاهی، مالیاتی ( رسمی ) ، قبض رسید و اختصاصی تقسیم می شود ، که چاپ آن در سایزهای A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4 انجام می شود. در زمان چاپ فاکتور باید جنس کاغذ، سایز کاغذ، تعداد برگه ها، رنگ فاکتور و … را مد نظر قرار داد . از انواع فاکتور می توان به کاربن لس ، بدون کاربن اشاره کرد، که چاپ فاکتور بدون کاربن روی کاغذ تحریر 80 گرم و الوان ، کاربن لس روی کاغذ تحریر 50 و 60 گرم چاپ می شود. همچنین در چاپ فاکتور تعداد نسخه های آن می تواند دوبرگی و سه برگی باشند و این به این معنی است که فاکتور اولی که روی آن نوشته می شود به خریدار داده می شود و برگه دوم دست فروشنده می ماند ، رنگ فاکتور چاپی نیز می تواند به صورت تک رنگ ، دورنگ، چهار رنگ انجام شود. طراحی و چاپ فاکتور در کرج می تواند به شکل کاملا خلاقانه و انحصاری انجام شود و یا اینکه چاپ آن به شکل فاکتورهای مرسوم باشد، ویداک آماده دریافت طراحی و چاپ انواع فاکتور برای شما عزیزان می باشد .

فاکتور چیست ؟

فاکتور یک نوع سند اداری به حساب می آید که توسط فروشنده برای خریدار با توجه به خریدی که انجام داده است صادر می شود و نشان دهنده این است که خریدار باید مبلغ نوشته شده روی فاکتور را به فروشنده پرداخت کند. یک فاکتور شامل مشخصات خریدار، مشخصات فروشنده، شماره، نوع کالا، تاریخ ، قیمت کالا و … بوده که بر روی آن چاپ می شود، همچنین می توان تمامی توافقات بین فروشنده و گیرنده را روی آن یادداشت کرد .

چاپ فاکتور در کرج

چاپ فاکتور فوری

چاپ فاکتور فوری در کرج در مواقعی کاربرد دارد که باید چاپ آن به سرعت انجام شود و فقط به صورت کاربن تک رنگ و چهار رنگ چاپ آن صورت می گیرد که شامل 1000 شماره ای ، 2000 شماره ای و 5000 شماره ای می شود. به جدول زیر که نشان دهنده زمان تحویل چاپ فاکتور فوری است و تنها مخصوص به چاپ فاکتور کاربن دار است مراجعه کنید.

چاپ فاکتور کاربن دار فوری

5000 شماره 100 دسته سایز 2000 شماره 40 دسته سایز 1000 شماره 20 دسته سایز
3 برگی 2 برگی سایزA6 3 برگی 2برگی سایزA6 3 برگی 2 برگی سایزA5
3 برگی 2 برگی سایزA5 3 برگی 2 برگی سایزA5 3 برگی 2 برگی سایزA4

چاپ فاکتور اختصاصی

چاپ فاکتور اختصاصی همانطور که از نام آن مشخص است زمانی استفاده می شود که شما طرح و یا رنگ خاصی را در خصوص فاکتور مد نظر داشته باشید ، که همین موضوع باعث می شود به طبع قیمت چاپ آن هم بالاتر رود، چرا که از طراحی ، سایز و همچنین رنگ خاصی در چاپ استفاده کرده اید. در خصوص چاپ فاکتور اختصاصی در کرج ویداک آماده دریافت سفارشات شما عزیزان است .

چاپ فاکتور اختصاصی
قیمت چاپ فاکتور در کرج

قیمت چاپ فاکتور در کرج

قیمت چاپ فاکتور در کرج بسته به انواع مختلف آن یعنی کاربن لس ، بدون کاربن همچنین تعداد نسخه های آن یعنی دوبرگی ، سه برگی و یا بر اساس رنگ چاپی آن که به شکل تک رنگ، دورنگ و چهار رنگ انجام می شود متفاوت است. پس اطلاع داشتن از یک حدود قیمت در چاپ فاکتور بسیار موثر است چرا که به شما در انتخاب بهتر با توجه به بودجه خود کمک می کند.