چاپ فاکتور

فاکتور های سند های اداری ای هستند که بین فروشنده و خریدار رد و بدل می شوند و دارای جزئیاتی از معامله انجام شده بین طرفین می باشند. فاکتور های چاپی معمولا دارای جزئیاتی ثابت مانند شماره، تاریخ و .. می باشند که کار را برای فروشندگان راحت تر می نماید. فاکتور ها دارای مدل های متنوعی هستند و طراحی و چاپ فاکتور می تواند به صورت کاملا خلاقانه و انحصاری صورت گیرد و یا به صورت فاکتور های مرسوم باشد. ویداک آماده طراحی و چاپ انواع فاکتور برای شما می باشد