لوح تقدیر

لوح تقدیر محصولی است که از آن برای تقدیر از افراد در همایش ها و مراسمات مختلف استفاده می شود و به سندی برای اثبات عملکرد موفق افراد و یا سازمان ها در یک حوزه می باشد. لوح تقدیر ها می توانند دارای مدل های مختلف و طراحی های متفاوتی باشند که ویداک آماده ارائه برترین طراحی ها و با کیفیت ترین اجناس برای چاپ لوح تقدیر می باشد