چاپ بروشور

بروشورها به نوعی مدلی مختصرتر از کاتالوگ ها هستند که معمولا در یک برگ با خط تا طراحی و اجرا می گردد. بروشور بر خلاف کاتالوگ نیاز به صحافی و منگنه کردن ندارد و اطلاعات فشرده تری را در اختیار مشتری قرار می دهد. معمولا از بروشور برای معرفی خدمات و یا معرفی یک دسته محصول استفاده می گردد.