عطر تبلیغاتی

یکی از هدایای نفیس تبلیغاتی را می تواند عطر تبلیغاتی دانست. شما می توانید هم بر روی جعبه عطر و هم بر روی شیشه نام و لوگو برند خود را چاپ نمایید و آن را به مشتریان خود هدیه هدید. ویداک بهترین رایجه ها را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید هدیه ای خاص برای مشتریانتان فراهم نمایید