فلاسک و بطری آب

بطری آب تبلیغاتی

بطری های آب در اماکن مختلف مورد استفاده هستند. در باشگاه های ورزشی و یا در سفر این بطری ها همراه افراد هستند و در صورتی که نام و یا لوگو شما بر روی آنها چاپ شده باشد به ابزاری تبلیغاتی برای شما تبدیل خواهند شد. چاپ بر روی بطری آب این محصول را به تبلیغی متحرک برای شما تبدیل خواهد کرد

فلاسک تبلیغاتی

فلاسک های تبلیغاتی یکی از هدیه های تبلیغاتی مناسب برای مشتریان می باشد. شما با استفاده از فلاسک می توانید برند خود را در معرض دید اطرافیان مشتری خود قرار دهید. ویداک چاپ بر روی فلاسک را با طراحی های خاص برای شما به انجام خواهد رساند