یادداشت تبلیغاتی

یادداشت چرمی

یادداشت های تبلیغاتی یکی از هدایای تبلیغاتی بسیار پر کاربرد محسوب می شوند. که در انواع جنس های فومی، پلاستیکی و طلقی تقسیم بندی می شوند. همچنین می توان یادداشت ها را به صورت چاپ اختصاصی به مشتریان ارائه داد.آژانس تبلیغاتی ویداک آماده خدمات رسانی جهت ارائه انواع یادداشت تبلیغاتی در کرج  و سایر استان ها می باشد.

01.
9k
02.
61 copy
03.
21

یادداشت چوبی

یادداشت های تبلیغاتی یکی از هدایای تبلیغاتی بسیار پر کاربرد محسوب می شوند. که در انواع جنس های فومی، پلاستیکی و طلقی تقسیم بندی می شوند. همچنین می توان یادداشت ها را به صورت چاپ اختصاصی به مشتریان ارائه داد.آژانس تبلیغاتی ویداک آماده خدمات رسانی جهت ارائه انواع یادداشت تبلیغاتی در کرج  و سایر استان ها می باشد.