پوشه تبلیغاتی

پوشه تبلیغاتی محصولی برای نگهداری اسناد و مدارک می باشد. دکمه دار بودن این پوشه های تبلیغاتی باعث می شود تا خیالتان از نظم محتویات داخل پوشه راحت باشد. شما می توانید با چاپ برند و نام خود بر روی این پوشه ها از این محصول به عنوان یک هدیه تبلیغاتی استفاده نمایید